Ekspertyzy

Wykonane ekspertyzy:

 • Ekspertyza Pałacu Opata w Zespole Pocysterskim w Lubiążu
 • Ekspertyza Klasztoru w Zespole Pocysterskim w Lubiążu
 • Ekspertyza Kościoła N.M.P. w Zespole Pocysterskim w Lubiążu
 • Ekspertyza Kościoła Pokoju w Jaworze
 • Ekspertyza Klasztoru Cystersów w Kamieniu Ząbkowickim
 • Ekspertyza Pałacu Oppersdorfów we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego pl. B. Nankiera we Wrocławiu
 • Ekspertyza Kościoła i Klasztoru w Głębowicach
 • Ekspertyza drewnianego kościółka Św. Michała Archanioła w Kamieńczyku
 • Ekspertyza Klasztoru Urszulanek we Wrocławiu
 • Ekspertyza Pałacu w Dobrzycy
 • Ekspertyza zespołu Klasztorno-pałacowego w Łagiewnikach
 • Ekspertyza Dworku w Bielanach Wrocławskich
 • Ekspertyza Kościoła Św. Andrzeja w Popielowie
 • Ekspertyzy konstrukcyjne Fabryki LG-Philips w Biskupicach Podgórnych
 • Ekspertyza budynku firmy Dialog we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku firmy Dialog w Lubinie
 • Ekspertyza awarii ściany w Zakładach SCA w Oławie
 • Ekspertyza budynku Kasy Chorych we Wrocławiu
 • Ekspertyza posadzki w Zakładach SCA w Oławie
 • Ekspertyza Budynków firmy Twins przy ul. Ostrowskiego we Wrocławiu
 • Ekspertyza Hal produkcyjnych Archimedes we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Exbudu we Wrocławiu
 • Ekspertyza pomieszczeń Caritasu we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynków mieszkalnych przy ul. Dzierżonia w Opolu
 • Ekspertyza budynku Banku Zachodniego w Kątach Wrocławskich
 • Ekspertyza budynku Banku Zachodniego, Ofiar Oświęcimskich we Wrocławiu
 • Ekspertyza Hal Produkcyjnych we Wrozamecie we Wrocławiu
 • Ekspertyza adaptacji stołówki na potrzeby Marketu, pl. Grunwaldzki we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku na potrzeby poczty Polskiej w Mirkowie
 • Ekspertyza balkonów na ul. Słubickiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza techniczna budynków na przejściu granicznym w Gubinku
 • Ekspertyza kamienicy na potrzeby Regionalnego Centrum Kriolecznictwa i Krwiodawstawa we Wrocławiu
 • Ekspertyza zabudowy wsi Stara Rzeka na wpływy eksploatacji górniczej ZG Rudna
 • Ekspertyza zabudowy wsi Bieńków na wpływy eksploatacji górniczej ZG Rudna
 • Ekspertyza zabudowy wsi Świnino na wpływy eksploatacji górniczej ZG Rudna
 • Ekspertyza zabudowy wsi Grodziszcze na wpływy eksploatacji górniczej ZG Rudna
 • Ekspertyza zbiornika wody czystej nr 1 przy ul. Na Grobli w MPWiK we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku filtrów pośpiesznych w MPWiK we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku chemicznego przy ul. Na Grobli w MPWiK we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku nawapniaczy przy ul. Na Grobli w MPWiK we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku pompowni przy ul. Na Grobli w MPWiK we Wrocławiu
 • Ekspertyza uszkodzonego kolektora południowego ul. Ścinawska - Gnieźnieńska we Wrocławiu
 • Ekspertyza Zakładu Przyrodoleczniczego w Polanicy Zdroju
 • Ekspertyza fragmentów konstrukcji budynku Banku Zachodniego w Poznaniu
 • Ekspertyza mykologiczna konstrukcji budynku Banku Zachodniego w Kłodzku
 • Ekspertyza fragmentów konstrukcji budynku Centrali Banku Zachodniego we Wrocławiu
 • Ekspertyza fragmentów konstrukcji Banku Zachodniego pod konstrukcję bankomatów - Wrocław Rynek
 • Ekspertyza budynku Banku Zachodniego w Bolesławcu
 • Ekspertyza budynku PKO BP w Bogatyni
 • Ekspertyza Domu Studenckiego "Pancernik" we Wrocławiu
 • Ekspertyza Hali Produkcyjnej dla potrzeb Zakładu Legocol w Jelczu Laskowicach
 • Ekspertyza budynku Uniwersytetu na pl. Uniwersyteckim we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Uniwersytetu na pl. B. Nankiera we Wrocławiu
 • Ekspertyza możliwości rozbudowy hali Fabryki Yagi w Żarowie
 • Ekspertyza dawnych budynków koszarowych w Legnicy na potrzeby Szkoły Wyższej
 • Ekspertyza budynku starego Sztabu Federacji Rosyjskiej w Legnicy
 • Ekspertyza budynku nowego Sztabu Federacji Rosyjskiej w Legnicy na potrzeby Archiwum Państwowego
 • Ekspertyza budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy
 • Ekspertyzy budynków starej zabudowy miasta Polkowice
 • Ekspertyza budynku dla firmy Dialog w Bielsku Białej
 • Ekspertyza obiektów Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni
 • Ekspertyza konstrukcji stropów w SAI Automotive w LSSE w Legnicy
 • Ekspertyza konstrukcji dachu budynku EFI we Wrocławiu
 • Ekspertyza konstrukcji elewacji budynku FADROMA we Wrocławiu
 • Ekspertyza konstrukcji budynku przy ul Hallera we Wrocławiu na potrzeby City Banku
 • Ekspertyza konstrukcji budynku przy ul Piłsudskiego we Wrocławiu na potrzeby City Banku
 • Ekspertyza konstrukcji budynku przy ul Świdnickiej we Wrocławiu na potrzeby City Banku
 • Ekspertyza konstrukcji budynku przy ul Krakowskiej w Opolu na potrzeby City Banku
 • Ekspertyza konstrukcji budynku jednorodzinnego przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza poprawności oraz bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych fabryki Sanden w LSSE w Polkowicach
 • Ekspertyza konstrukcji budynku wielorodzinnego przy ul. Koreańskiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza konstrukcji budynku wielorodzinnego przy ul. Łaciarskiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza przyczyn zawalenia się ściany na budowie SAI Automotive w LSSE w Legnicy
 • Ekspertyza stanu technicznego budynku magazynowego firmy Hammilton we Wrocławiu
 • Ekspertyza konstrukcji budynku jednorodzinnego w Nadolicach Wielkich k. Wrocławia
 • Ekspertyza konstrukcji stropów w budynku biurowym fabryki NSK w WSSE w Wałbrzychu
 • Ekspertyza uszkodzeń płyt elewacyjnych budynku Cinema City w Katowicach
 • Ekspertyza możliwości rozbudowy budynku jednorodzinnego przy al. Piastów we Wrocławiu
 • Ekspertyza konstrukcji chłodni kominowej po pożarze w Zakładach Rokita w Brzegu Dolnym
 • Ekspertyza fragmentów konstrukcji budynku przy ul. Św. Mikołaja we Wrocławia
 • Ekspertyza fragmentów konstrukcji budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Ostrowskiego we Wrocławia
 • Ekspertyza fragmentów konstrukcji kamienicy w Rynku w Świdnicy
 • Ekspertyza konstrukcji budynku w zabudowie bliźniaczej przy ul. Wieśniaczej we Wrocławiu
 • Ekspertyza konstrukcji budynku jednorodzinnego przy ul. Wolbromskiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza możliwości rozbudowy budynku jednorodzinnego przy ul. Olszewskiego we Wrocławiu
 • Ekspertyza fragmentów budynku Sióstr Urszulanek w Bardzie Śląskim
 • Ekspertyza wieży przesiewaczy kruszywa w Białej Górze
 • Ekspertyza zabudowań gospodarczych we wsi Biestrzykowice
 • Ekspertyza obiektów Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni
 • Ekspertyza budynków dawnego przetwórstwa w Borku Strzelińskim
 • Ekspertyza Domu Ludowego w Lubszy
 • Ekspertyza możliwości nadbudowy Zakładowego Domu Kultury Zakładów Kuzienniczych Agromet w Jaworze
 • Ekspertyza ściany oporowej ośrodka wypoczynkowego BTM JUVENTUR w Karpaczu
 • Ekspertyza nośności posadzki w hali zakładów PACLAN w Kątach Wrocławskich
 • Ekspertyza budynku Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie
 • Ekspertyza sali gimnastycznej Szkoły w Kostomłotach
 • Ekspertyza Domu Handlowego w Kudowie Zdroju
 • Ekspertyza dźwigarów kablobetonowych w fabryce CELPA w Łambinowicach
 • Ekspertyza zbiorników wapna w fabryce CELPA w Łambinowicach
 • Ekspertyza komina w fabryce CELPA w Łambinowicach
 • Ekspertyza dźwigarów kratowych dachu nad kuźnią w fabryce CELPA w Łambinowicach
 • Ekspertyza budynku socjalnego w fabryce CELPA w Łambinowicach
 • Ekspertyza i wzmocnienie budynku mieszkalnego w Lewinie Kłodzkim
 • Ekspertyza i wzmocnienie budynku w Lubaniu Śląskim
 • Ekspertyza komina i konstrukcji wsporczej w Zakładach GAMBIT w Lubawce
 • Ekspertyza budynku telekomunikacji w Lubinie
 • Ekspertyza konstrukcji budynku basenu przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lubinie
 • Ekspertyza budynku G w Zakładach Przemysłu Lniarskiego SKARBKÓW w Mirsku
 • Ekspertyza budynków chlewni w Gospodarstwie Rolnym EUROFARM w Nowej Wsi Legnickiej
 • Ekspertyza cortenów w Gospodarstwie Rolnym EUROFARM w Nowej Wsi Legnickiej
 • Ekspertyza budynku kotłowni w Gospodarstwie Rolnym EUROFARM w Nowej Wsi Legnickiej
 • Ekspertyza obiektów  mieszalni w Gospodarstwie Rolnym EUROFARM w Nowej Wsi Legnickiej
 • Ekspertyza silosów pasz w Gospodarstwie Rolnym EUROFARM w Nowej Wsi Legnickiej
 • Ekspertyza silosów zbożowych w Gospodarstwie Rolnym EUROFARM w Nowej Wsi Legnickiej
 • Ekspertyza budynku socjalnego w Gospodarstwie Rolnym EUROFARM w Nowej Wsi Legnickiej
 • Ekspertyza budynku uzdatniania wody w Gospodarstwie Rolnym EUROFARM w Nowej Wsi Legnickiej
 • Ekspertyza budynku suszarni kaskadowej w Gospodarstwie Rolnym EUROFARM w Nowej Wsi Legnickiej
 • Ekspertyza budynków Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Miodarach
 • Ekspertyza budynków przy ul. Dzierżonia w Opolu wraz ze sposobem wzmocnienia
 • Ekspertyza budynku mieszkalnego we wsi Ostrowina k. Oleśnicy
 • Ekspertyza budynku młyna we wsi Ostrowina k. Oleśnicy
 • Ekspertyza budynków mieszkalnych Polkowice - Rynek wraz z wytycznymi wzmocnień na szkody górnicze
 • Ekspertyza budynków przy ul. Ogrodowej w Polkowicach pod kątem odporności na wstrząsy górnicze
 • Ekspertyza budynków przy ul. Górnej w Polkowicach pod kątem odporności na wstrząsy górnicze
 • Ekspertyza budynków przy ul. Gdańskiej w Polkowicach pod kątem odporności na wstrząsy górnicze
 • Ekspertyza budynków przy ul. Małej w Polkowicach pod kątem odporności na wstrząsy górnicze
 • Ekspertyza budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach pod kątem odporności na wstrząsy górnicze
 • Ekspertyza budynków typu Canada - Dom przy ul. Małkowskiego w Polkowicach
 • Ekspertyza magazynów cukru w Cukrowni Pustków w Pustkowie Żurawskim
 • Ekspertyza budynku Oddziału "Ruch" we Wrocławiu w wyniku uszkodzeń powodziowych
 • Ekspertyza budynku dwurodzinnego przy ul. Hendelsmana we Wrocławiu w wyniku uszkodzeń powodziowych
 • Ekspertyza budynku jednorodzinnego przy ul. Rakowej we Wrocławiu w wyniku uszkodzeń powodziowych
 • Ekspertyza budynku jednorodzinnego przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu w wyniku uszkodzeń powodziowych
 • Ekspertyza budynku wielorodzinnego przy ul. Okólnej we Wrocławiu w wyniku uszkodzeń powodziowych
 • Ekspertyza budynków Ekspedycyjno-Magazynowych Oddziału "Ruch" we Wrocławiu w wyniku uszkodzeń powodziowych
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 1 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 2 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 4 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 8 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 10 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 11 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 12 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 13 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 15 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 17 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 19 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 22 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 23ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 28 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 32 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 36 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 38 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 40 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 42 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 46 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza budynku w Bogatyni przy ul. Rolniczej 50 ze względu na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 • Ekspertyza stropu apteki w wyniku zalania wodą po pożarze w Środzie Śląskiej.
 • Ekspertyza budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej.
 • Ekspertyza budynku mieszkalnego w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej.
 • Ekspertyza budynku mieszkalnego Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Udaninie wraz z wytycznymi wzmocnienia
 • Ekspertyza techniczna budynku Szkoły Podstawowej we Wleniu wraz z wytycznymi wzmocnienia
 • Ekspertyza budynku mieszkalnego w Wołowie przy ul. Wiśniowej
 • Ekspertyza techniczna zabudowań cegielni w Zachowicach wraz z wytycznymi wzmocnień
 • Ekspertyza techniczna zabudowań cegielni w Żernikach wraz z wytycznymi wzmocnień
 • Ekspertyza techniczna komina żelbetowego w Zgorzelcu przy ul. Groszowej
 • Ekspertyza techniczna komina ceglanego w Bolesławcu
 • Ekspertyza techniczna komina żelbetowego w Jeleniej Górze
 • Ekspertyza stanu technicznego komina żelbetowego H=120m w Elektrociepłowni Wrocław
 • Ekspertyza stanu technicznego komina żelbetowego H=180m w Elektrociepłowni Wrocław
 • Ekspertyza stanu technicznego komina ceglanego H=81m w Elektrociepłowni Wrocław
 • Ekspertyza stanu technicznego komina ceglanego H=84m w Elektrociepłowni Wrocław
 • Ekspertyza techniczna fundamentów pod zespół odsiarczania w Elektrociepłowni Wrocław
 • Ekspertyza techniczna uszkodzonego budynku technicznego wraz ze sposobem wzmocnienia w Elektrociepłowni Wrocław
 • Ekspertyza techniczna fundamentów wentylatorów spalin na kotłach OP430 wraz ze sposobem zabezpieczenia w Elektrociepłowni Wrocław
 • Ekspertyza stanu technicznego pokrycia dachu budynku A w Nowej Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 4
 • Ekspertyza konstrukcji stropów budynku przy ul. Mikołaja we Wrocławiu pod kątem adaptacji na potrzeby Banku
 • Ekspertyza konstrukcji kratowej dachu budynku agregatorni Lokomotywowni Wrocław Brochów
 • Ekspertyza konstrukcyjna części poddasza na potrzeby lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Daszyńskiego we Wrocławiu
 • Ekspertyza stanu technicznego budynku biurowego Przedsiębiorstwa Elektromontaż przy ul. Opolskiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza możliwości wykonania wzmocnień konstrukcyjnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej we Wrocławiu
 • Ekspertyza techniczna określająca sposób wzmocnienia budynku biurowego firmy INCOM TEAM przy pl. Wolności we Wrocławiu
 • Ekspertyza techniczna możliwości nadbudowy budynku biurowego firmy INCOM TEAM przy pl. Wolności we Wrocławiu
 • Ekspertyza techniczna określająca możliwość wykonania nadproży pod witryny sklepowe w budynku przy ul. Jagielończyka we Wrocławiu
 • Ekspertyza nośności płyt stropowych nad piwnicą w budynku mieszkalnym przy ul. Łęczyckiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku przy ul. Łódzkiej we Wrocławiu pod kątem przebudowy i modernizacji
 • Ekspertyza techniczna wytrzymałości stropów w budynku Urzędu Przewozu Poczty przy ul. Małachowskiego we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Przedszkola nr 13 przy ul. Kościuszki we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Smoczej we Wrocławiu
 • Ekspertyza nośności płyt stropowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sępa Sarzyńskiego we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Synagogi pod Białym Bocianem przy ul. Włodkowica we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku mieszkalnego przy ul. Szczytnickiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynków Zespołu Szkół Włókienniczo-Odzieżowych przy pl. Franciszkańskim we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Szkół Włókienniczo-Odzieżowych przy pl. Franciszkańskim we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Pęgowskiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Szkoły Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Ostrowskiego we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Okulickiego we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 12 przy ul. Robotniczej we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego we Wrocławiu
 • Ekspertyza techniczna prawidłowości przygotowania podłoża fundamentowego pod linię rozkroju blachy w Fabryce Wrozamet we Wrocławiu
 • Ekspertyza techniczna możliwości wykonania Magazynu Kompletacji pomiędzy istniejącymi obiektami Fabryki Wrozamet we Wrocławiu
 • Ekspertyza techniczna budynków produkcyjnych w Browarze Namysłów
 • Ekspertyza zarysowanych płyt stropowych w budynku mieszkalnym w Rynku w Polkowicach
 • Ekspertyza techniczna wiaty magazynowej przy ul. Brochowskiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza stanu technicznego stropu  żelbetowego w Wydziale Leżakowni Browaru Piastowskiego przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu
 • Ekspertyza techniczna budynków Browaru Mieszczańskiego przy ul. Hubskiej we Wrocławiu
 • Ekspertyza techniczna budynku Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku mieszkalnego przy ul. Kosynierów Gdańskich we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku dawnej stołówki studenckiej wraz z projektem wzmocnień na potrzeby sklepu Sezam przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Grodowiec pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Grodziszcze pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Stara Rzeka pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Bieńków pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Biedrzychów pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Świnino pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Wilczyn pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Proszyce pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Retków pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Grębocice pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Duża Wólka pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Ogorzelec pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych we wsi Kwielice pod kątem ich odporności na szkody górnicze
 • Ekspertyza techniczna konstrukcji Marketu Kaufland we Wrocławiu
 • Ekspertyza techniczna możliwości rozbudowy zakładów GKN Automotive w Oleśnicy
 • Ekspertyza techniczna możliwości rozbudowy fabryki Yagi w Żarowie
 • Ekspertyza techniczna możliwości rozbudowy fabryki AKS Precision Ball w Żarowie
 • Ekspertyza techniczna możliwości rozbudowy fabryki Deicel w Żarowie
 • Ekspertyza kamienicy dla potrzeb adaptacji na siedzibę RCKiK we Wrocławiu
 • Ekspertyza budynku laboratorium w RCKiK we Wrocławiu
 • Ekspertyza konstrukcji hali dla potrzeb fabryki tapet Legocol w Jelczu Laskowicach
 • Ekspertyza fragmentów konstrukcji parkingu wielopoziomowego przy Hipermarkecie Geant Korona we Wrocławiu
 • Ekspertyza fragmentów konstrukcji w Fabryce Thyssen Polymer w Ściechnicach koło Wrocławia
 • Ekspertyza konstrukcji budynku XIV LO we Wrocławiu pod kątem zmiany funkcji
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.